De NCE Meester-Gezelprijs is een prijs voor bijzondere kennisoverdracht van leermeester op gezel (leerling). Met deze prijs wil het NCE op een mooie manier onderstrepen hoe een vakman een restauratievakman wordt.

Wij mochten voor deze mooie prijs de drie genomineerde portretteren. In de video’s staat vakmanschap, creativiteit, kennisoverdracht en een mooi restauratieproject centraal.